Från första mötet till avslutad affär

Vårt samarbete inleds med ett förutsättningslöst möte där vi kan se och bekräfta riktigheten i en planerad ägarförändring och bistå med analys och beslutsunderlag för alternativa åtgärder. Till exempel att behålla eller skjuta upp försäljning till konjunkturmässigt bättre läge eller för att vidta åtgärder som ökar företagets värde.